Khamis, 29 Oktober 2015

SENARAI HARGA BUKU TEKS DAN BUKU AKTIVITI SEKOLAH RENDAH

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 1
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B011098
Bahasa Malaysia  (BT)
RM 8.80
2
B011101
Bahasa Malaysia  (BA) Jilid 1
RM 3.10
3
B011112
Bahasa Malaysia  (BA) Jilid 2
RM 2.90
4
B021105
English Year  (TB)
RM 8.20
5
B021116
English (AB) Part 1
RM 2.90
6
B021117
English (AB) Part 2
RM 2.90
7
B101077
Dunia Sains Dan Teknologi  (BT)
RM 6.00
8
B101088
Dunia Sains Dan Teknologi  (BA)
RM 2.50
9
B251141
Matematik  (BT) Jilid 1
RM 5.80
10
B251152
Matematik  (BA) Jilid 1
RM 3.80
11
B251163
Matematik  (BT) Jilid 2
RM 4.20
12
B251174
Matematik  (BA) Jilid 2
RM 2.50
13
B291034
Pendidikan Moral (BT)
RM 7.00
14
B321053
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (BT)
RM 5.60
15
B091090
Pendidikan Islam (BT)
RM 7.20
16
B091103
Pendidikan Islam  (BA)
RM 4.60
17
B411076
Bahasa Arab (BT)
RM 5.00
18
B411087
Bahasa Arab (BA)
RM 3.60
19
B391006
Cermat tiba selamat
RM 3.50
BUKU MURID ISLAM = 18         BUKU MURID MORAL = 17

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 2
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B012146
Bahasa Melayu (BT)
RM 9.50
2
B012157
Bahasa Melayu (BA) Jilid 1
RM 3.10
3
B012168
Bahasa Melayu (BA) Jilid 2
RM 3.10
4
B022084
English  (TB)
RM 8.80
5
B022095
English (AB)
RM 4.40
6
B252202
Matematik (BT) Jilid 1
RM 6.40
7
B252213
Matematik (BA)
RM 4.65
8
B252224
Matematik (BT) Jilid 2
RM 4.80
9
B102069
Dunia Sains Dan Teknologi (BT)
RM 6.90
10
B102070
Dunia Sains Dan Teknologi (BA)
RM 3.00
11
B092083
Pendidikan Islam  (BT)
RM 7.60
12
B092094
Pendidikan Islam  (BA)
RM 4.70
13
B292048
Pendidikan Moral
RM 7.80
14
B322056
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
RM 7.00
15
B412079
Bahasa Arab (BT)
RM 5.35
16
B412080
Bahasa Arab (BA)
RM 3.70
17
B392009
Cermat tiba selamat
RM 2.80
BUKU MURID ISLAM = 16      BUKU MURID MORAL = 15

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 3
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B013107
Bahasa Malaysia (BT)
RM 9.40
2
B013118
Bahasa Malaysia (BA) Jilid 1
RM 3.40
3
B013129
Bahasa Malaysia (BA) Jilid 2
RM 3.40
4
B023009
English  (TB)
RM 7.70
5
B023010
English (AB)
RM 4.20
6
B253101
Matematik (BT) Jilid 1
RM 7.00
7
B253112
Matematik (BT) Jilid 2
RM 5.70
8
B253123
Matematik (BA)
RM 5.70
9
B103007
Dunia Sains Dan Teknologi (BT)
RM 7.00
10
B103018
Dunia Sains Dan Teknologi (BA)
RM 3.20
11
B093007
Pendidikan Islam  (BT)
RM 8.10
12
B093018
Pendidikan Islam  (BA)
RM 5.30
13
B293007
Pendidikan Moral
RM 8.60
14
B323004
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (BT)
RM 6.10
15
B413062
Bahasa Arab (BT)
RM 5.80
16
B413073
Bahasa Arab (BA)
RM 4.30
17
B393002
Cermat Tiba Selamat
RM 2.00
BUKU MURID ISLAM = 16      BUKU MURID MORAL = 15

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 4
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B014008
Bahasa Malaysia
RM 12.70
2
B024002
English
RM 10.00
3
B104004
Sains
RM 10.90
4
B254004
Matematik
RM 15.20
5
B074002
Sejarah
RM 10.00
6
B094060
Pendidikan Islam
RM 11.80
7
B194001
Pendidikan Kesihatan
RM 4.20
8
B294070
Pendidikan Moral
RM 11.00
9
B314003
Pendidikan Muzik
RM 5.00
10
B324007
Pendidikan Jasmani
RM 5.30
11
B354009
Reka Bentuk Dan Teknologi
RM 6.30
12
B364003
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
RM 5.80
13
B374003
Pendidikan Seni Visual
RM 5.00
14
B414008
Bahasa Arab
RM 7.60
15
B394005
Cermat Tiba Selamat
RM 2.00
16
B384001
The King Of Kites
RM 12.50
17
B384002
The Jungle Book
RM 11.20
18
B387001
Anthology Of Poems
RM 10.70
BUKU MURID ISLAM = 17          BUKU MURID MORAL = 17

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 5
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B015067
Bahasa Malaysia
RM 13.20
2
B025050
English
RM 9.90
3
B075005
Sejarah
RM 9.90
4
B095070
Pendidikan Islam
RM 12.00
5
B105080
Sains
RM 13.00
6
B195008
Pendidikan Kesihatan
RM 4.30
7
B225110
Matematik
RM 15.00
8
B295047
Pendidikan Moral
RM 10.50
9
B315006
Pendidikan Muzik
RM 5.20
10
B325033
Pendidikan Jasmani
RM 5.40
11
B355002
Rekabentuk dan Teknologi
RM 6.70
12
B365006
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
RM 6.00
13
B375000
Pendidikan Seni Visual
RM 5.20
14
B385004
And Something Weird Happened
RM 11.00
15
B385015
Gulliver’s Travels
RM 11.10
16
B415045
Bahasa Arab
RM 8.00
17
B387001
Anthology Of Poems for year 4,5,6
RM 10.70
18
B395008
Cermat Tiba Selamat
RM 2.80
 BUKU MURID ISLAM = 17        BUKU MURID MORAL = 17

SENARAI BUKU TEKS TAHUN 6
BIL
KOD BUKU
JUDUL BUKU
HARGA
1
B016060
Bahasa Malaysia
RM 14.30
2
B026042
English
RM 11.60
3
B086002
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
RM 7.20
4
B056002
Kajian Tempatan
RM 6.60
5
B096051
Pendidikan Islam
RM 8.50
6
B106008
Sains
RM 7.20
7
B106019
Buku Amali Sains
RM 4.10
8
B256016
Matematik
RM 12.80
9
B296039
Pendidikan Moral
RM 8.50
10
B326025
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
RM 7.80
11
B346001
Kemahiran Hidup
RM 7.50
12
B416005
Bahasa Arab
RM 6.80
13
B456000
Pelajaran Jawi
RM 4.00
14
B396001
Cermat Tiba Selamat
RM 1.80
BUKU MURID ISLAM = 13           BUKU MURID MORAL = 13